Sähkönhintaennuste marraskuu: 4,7 c/kWh

Hintaennuste laskee tasolle 4,7 c/kWh (ennuste 9.11: 4,7 c/kWh). Todennäköisyys, että hinta nousee öljylämmitystä kalliimmaksi on enää 10%.

Oikeastaan minulla on kaksi vahvaa ääriennustetta. Toinen on se, että heti lämpötilan laskiessa – mahdollisesti jo maanantaina – sähkön hinta nousee reippaasti, tasolle 5,4 c/kWh. Vaikutus kuitenkaan tässä vaiheessa kuukautta ei ole siinäkään tapauksessa suuren suuri: marraskuun hinta on silloinkin max. 5,0 c/kWh.

Toinen hintaennuste on se, että nykyihinta jatkaa ennallaan kuun loppuun. Silloin kuukauden hinta jää 4,4 c/kWh tasolle.

Vaikka loppukuun hinta nousisi maltillisesti 5,0 c/kWh tasolle (arkisin), kuukauden hinnaksi jää 4,5 c/kWh.

Nykyisen hinta-ennusteen 50% väli on 4,4 – 5.0 c/kWh. Väli siis hieman kasvaa alarajan pudotessa yhdellä kymmenyksellä. 90% väli sen sijaan supistuu 4,2 – 5,4 c/kWh. Tämä väli on siis jo merkittävästi epätodennäköisempi kuin 50% väli. Todennäköisyys, että hinta on alle 5,3 c/kWh (öljylämmitysraja) on 90%.

Lopuksi on muistettava, ettei sähkömarkkinat ole edes yhtä kehittyneet kuin pörssimarkkinat. Myyjiä on vähän ja heillä on paremmat matemaatikot kuin ostajilla. Esimerkiksi ydinvoimala voi ymmärtääkseni nostaa hintaa uhkaamalla pysäyttää tuotantonsa, jos sähköstä ei saa 5 c/kWh. Oikeasti ydinvoimala ei tietenkään seiso, mutta matemaattisesti voidaan laskea, että tuo uhkaus kannattaa. Uutena pelurina markkinoilla ovat venäläiset, jotka tuovat kaiken Suomeen tuotavan itäsähkön tulevaisuudessa pörssin kautta. He voivat oikeasti hinata hintaa ylös olemalla toimittamatta muuta kuin kallista sähköä. Aikaisemmin jo kommentoin tapausta, että jos samalla sähkönmyyjällä on sekä vesivoimaa ja ydinvoimaa, joissakin tilanteissa kannattaa juoksuttaa vettä ohi vesivoimalasta ennen kuin antaa sen pudottaa ydinvoiman hintaa. Oikeasti en tunne sähköpörssiä tarpeeksi tarkkaan, että tietäisin ovatko nämä mahdollisia skenaarioita. Totean vain, että nämä kaikki kyllä kokeiltiin osakemarkkinoilla ennen kuin niistä tuli tarpeeksi kehittyneitä. Eivätkä ne vieläkään ole niin valtavan kehittyneitä.