Sähkönsiirto on monopoli

Tänään kahdessa lehtiartikkelissa on kirjoitettu, että sähkön siirto on käytännössä monopoli, kun ei ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa kilpailevaa verkkoa.

Tämä on väärin. Sähkönsiirto on monopoli eikä vain ”käytännössä monopoli”.

Sähkömarkkinalain 13. pykälä kuuluu seuraavasti:

13 §
Jakeluverkon rakentaminen 

Jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa vastuualueellaan. 

Muut saavat rakentaa vastuualueelle jakeluverkkoa, jos: 

1) kysymyksessä on liittymisjohto tai varasyöttöyhteys, jolla sähkönkäyttöpaikka liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan sähköverkkoon; 

2) kysymyksessä on liittymisjohto tai varasyöttöyhteys, jolla yksi tai useampi voimalaitos liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan tai muun verkonhaltijan sähköverkkoon; 

3) kysymyksessä on kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen verkko; 

4) verkonhaltija antaa toiselle suostumuksen verkon rakentamiseen.

En siis voi saada päähäni perustaa osuuskuntaa, maksaa Fingridille lähes miljoonan liittymismaksua, vetää piuhat lähimpään kantaverkkoon ja alkaa jaella sähköä naapureilleni.

Kun se on yksikäsitteisesti laitonta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588

Liettuan hinta lähenee Suomen hintaa

Elämme mielenkiintoisia aikoja sähkön hinnan suhteen, sillä Liettua on liittymässä Ruotsin sähköverkkoon yhteydellä, joka pystyy tarjoamaan lähes puolet Liettuan sähkön kulutuksesta.

Alkuvuonna sähkön hinta Liettuassa on ollut 36% korkeampi kuin Suomessa. Suomen hinta on puolestaan tunnetusti ollut noin 60% korkeampi kuin Ruotsissa. Liettuan sähköyheys tulee Etelä-Ruotsista, jonka hinta on hieman korkeampi kuin yleensä seurattu Pohjois-Ruotsi.

Suomen eteläisellä yhteydellä Ruotsista tuotu sähkö yleensä jatkaa suoraan Viroon ja sitä kautta Latviaan ja Liettuaan (joissa hinta on yleensä sama).

Kun halpaa ruotsalaista sähköä alkaa virrata Liettuaan, on mahdollista, että ylimääräinen sähkö alkaa virrata Virosta Suomeen. 1000 MW lähes jatkuva siirto Viroon muuttuu Suomen kalleina aikoina 1000 MW siirtoon Virosta Suomeen. Tällöin kyseessä on Viroon ja Latviaan menevän venäläisen sähkön suuntautuminen etelän sijasta pohjoiseen.

Vaikka NordBalt-yhteys Ruotsista Liettuaan on vain 700 MW, muutokset hintaan voivat olla suuria. Kun maiden välinen yhteys on säätävä eikä vain maksimikapasiteetilla siirtävä, se imaisee maiden sähkön hinnan paljon lähemmäksi toisiaan, kuten olemme Suomen ja Ruotsin välisestä hinnasta saaneet nähdä.

Suomen sähkön hinta ei ole ollut ikinä halvempi kuin Pohjois-Ruotsissa, mutta Liettuassa sähkö on ollut tänä vuonna jo kolmena päivänä Suomea halvempaa. Ero on kuitenkin suurimmillaan ollut vain neljä prosenttia.

Suomen ja Liettuan sähkön hinnat ovat jo alkaneet mennä samaan, mutta itse siirtoyhteys ei ole vielä kunnolla käytössä. Siirrot eivät vielä näy Nodrpoolin pörssissä. Testien onnistuessa tämän pitäisi kuitenkin alkaa tällä tai ensi viikolla. Litgrid julisti yhteyden virallisesti käyttöönotetuksi jo 3.2.2016.

http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/