Sähkönsiirto on monopoli

Tänään kahdessa lehtiartikkelissa on kirjoitettu, että sähkön siirto on käytännössä monopoli, kun ei ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa kilpailevaa verkkoa.

Tämä on väärin. Sähkönsiirto on monopoli eikä vain ”käytännössä monopoli”.

Sähkömarkkinalain 13. pykälä kuuluu seuraavasti:

13 §
Jakeluverkon rakentaminen 

Jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa vastuualueellaan. 

Muut saavat rakentaa vastuualueelle jakeluverkkoa, jos: 

1) kysymyksessä on liittymisjohto tai varasyöttöyhteys, jolla sähkönkäyttöpaikka liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan sähköverkkoon; 

2) kysymyksessä on liittymisjohto tai varasyöttöyhteys, jolla yksi tai useampi voimalaitos liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan tai muun verkonhaltijan sähköverkkoon; 

3) kysymyksessä on kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen verkko; 

4) verkonhaltija antaa toiselle suostumuksen verkon rakentamiseen.

En siis voi saada päähäni perustaa osuuskuntaa, maksaa Fingridille lähes miljoonan liittymismaksua, vetää piuhat lähimpään kantaverkkoon ja alkaa jaella sähköä naapureilleni.

Kun se on yksikäsitteisesti laitonta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.