Helmikuun 2016 sähkön hinta 2,609 / 3,5 / 9,2 c/kWh

Hlelmikuut 2000-2016
(30 eur/MWh = 3 c/kWh)

Helmikuusta muotoutui sangen edullinen kuukausi sähkönkäyttäjälle. Sähkön hinta pörssissä, 2,609 c/kWh, oli edullisin helmikuu sitten vuoden 2005. Selvästi halvempaa oli vain vuosina 2000 ja 2002.

pörssihinta 2,609 c/kWh
sähkönmyyjien hinta 3,5 c/kWh
kuluttajahinta 9,2 c/kWh

Keskikuluttajahinta oli 9,2 c/kWh. Kymmenen sentin kuluttajahintaa ei ylitetty helmikuun aikana kuin kuin kerran, 5.2.2016, ja silloinkin hinta oli vain 10,2 c/kWh.

Sähkönmyyjien käyttämän hinnan vertailuhinta on 3,5 c/kWh (pörssihinta + ALV + keskimääräinen provisio).

Kuukauden keskihintaennusteet menivät erittäin hyvin tässä kuussa. Kun ilma kylmeni viidennen päivän tienoilla, oli järkevää odottaa korkeampaa sähkön hintaa, jolloin ennuste oli 12% liian korkea. Mutta koko muun kuukauden pysyttiin alle 8% tarkkuudessa, 22. päivän jälkeen hinta oli jo käytännössä varma.

Sähkön hinta loppuvuonna

Voimme olettaa, ettei loppuvuoden keskihinta ole paljonkaan helmikuuta kalliimpi. Tämän varmistamiseksi seuraavassa taulukossa eri vuosina niiden kuukausien lukumäärä, jotka loppuvuonna olivat helmikuuta kalliimpia ja lisäksi se, oliko vuoden lopullinen keskihinta helmikuuta halvempi vai kalliimpi.

Vuosi kalliimpia kuukausia Oliko vuoden hinta kalliimpi
2015 1 ei
2014 8 kyllä
2013 5 kyllä
2012 0 ei
2011 0 ei
2010 0 ei
2009 1 ei
2008 8 kyllä
2007 4 ei
keskimäärin 3 3/9 kalliimpia

Suurin viisaus, mikä tastä nähdään on se, että helmikuu on kahtena kertana kolmesta vuoden kalleimpia kuukausia, mutta kerran kolmesta se on vuoden halvimpia kuukausia.

Helmikuun sähkön hinta on ollut itse asiassa erittäin hyvä indikaattori koko vuoden sähkön hinnalle.  Vuosina 2000-2015 vuoden keskihinta on ollut keskimäärin 2% helmikuun sähkön hintaa pienempi eli hyvin lähellä sitä. Tämä tarkoittaisi tänä vuonna keskihintaa 2,5 c/kWh. Suurimmat heilahtelut tästä säännöstä ovat tosin olleet melkoiset, -39 prosentista +33 prosenttiin.