Dashboard (Beta)

Ylämenuun on nyt lisätty ”Dashboard (Beta)”. Tämä näyttää joitakin tärkeimpiä arvoja erityisesti siitä, kannattaako lämmittää sähköllä vai öljyllä.

Sivun suurin ongelma on se, että silloin tällöin numeromittarit näyttävät arvoa ”#N/A”. Myöskään viisariin ei tällöin kannata luottaa — se näyttää silloin aina öljyä. Ongelmasta pääsee eroon lataamalla sivu uudelleen.

Sivun linkki ei todennäköisesti tule säilymään samana, joten linkkiä ei kannata laittaa vielä suoraan kirjanmerkkeihin.

Verrattuna aikaisempaa versioon värit ovat vaihtuneet vaaleammiksi ja aika paljon muutakin pikkuviilausta on tehty.

Energiamarkkinaviroston hupaisa tulossopimus 2012

Sattuipa silmiini Energiamarkkinaviraston tulossopimus 2012.

Virkamiehet ovat näköjään luvanneet melko mahdottomia:

”Siirtokapasiteetin riittävyyttä sekä siirtorajoitusten hallinnan optimaalisuutta markkinoiden kannalta mitataan sen perusteella, kuinka suuren osan ajasta Suomi muodostaa  sähkön tukkumarkkinoilla  oman  hinta-alueen. 

Tavoitteena on, että Suomi muodostaisi  vuonna  2012 oman hinta-alueen pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla korkeintaan 10 % ajasta. Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat merkittävästi vesivoiman tarjonta pohjoismaisilla markkinoilla ja sähköjärjestelmän keskeisten siirtoyhteyksien käytettävyys.”

Ymmärtääkseni aina, kun Suomen ja Ruotsin sähkön hinta eroaa, Suomi on ”muodostanut tukkumarkkinoilla oman hinta-alueen”.

On siis luvattu, että Suomen ja Ruotsin hinta on sama 90% ajasta vuonna 2012!

Pikaisesti päivätasolla katsottuna näin oli viimeksi 29.7.2012. Jo yksinomaan tämä riittää polttamaan virkamiesten bonukset. Heinäkuussa hinta oli sama monina päivinä, mutta muuten tilanne on ollut todella harvinainen.

Syyskuussa ei olla kertaakaan oltu lähelläkään tilannetta, jossa Suomi olisi samaa hinta-aluetta muiden Pohjoismaiden kanssa. Yhtenä päivänä hinta on ollut jopa kaksinkertainen Ruotsiin nähden.

Se aika, jonka Suomi on ollut päivätasolla samaa hinta-aluetta muiden Pohjoismaiden kanssa on lähempänä kymmentä prosenttia kuin yhdeksääkymmentä prosenttia. Tosin virkamiehet laskevat öiden hiljaiset tunnit hyväkseen, jolloin päästään vähän lähemmäksi tavoitetta. Esimerkiksi ensi yönä on kaikesta huolimatta kolme tuntia, jolloin Pohjoismaiset sähkömarkkinat toimivat.

Niiden parin vuoden aikana, kun olen hintoja tarkemmin seurannut, en ole kertaakaan törmännyt edes yhteen tuntiin, jolloin Suomen hinta olisi Ruotsia halvempi.

Mitä ihmettä sähkömarkkinavirasto voi tehdä niin kauan, kun myyjänä on käytännössä kaksi yritystä, joista toinen on pörssin säännösten alainen voitontuottokone? Fingridinkin saama rahoitus tulee suurelta osalta pullonkaulatulosta, joka perustuu siihen, että Suomen ja Ruotsin hintaero on mahdollisimman suuri.