HOK/-Elanto-ABC pudotti lämmitysöljyn hintaa tuhannesosaeurolla

Lämmitysöljyn vertailuhintana käytetty HOK-Elannon ja ABC:n yhteistyönä verkosta löytyvä päivän hinta kesti viikon laskupaineet hienosti samalla tasolla ja tänään hintaa lopulta tarkastettiin yhdellä tuhannesosaeurolla alaspäin. Uusi hinta on 1,204 €/l ja vertailuhintana käytetään tuota vähennettynä viiden prosentin bonuksella: 1,144 €/l.

Suomen voimalaitokset

Keräsin sähköpörssin vikailmoituksissa mainitut Suomen voimalaitokset listaan. Tälle listalle päästäkseen voimalaitoksen täytyy tuottaa sähköä yli 100 MW.(*)

Näistä ilmoituksista myös selviää, kuka myy ko. voimalan tuotannon pörssiin. Joissakin voimaloissa on paikallinen omistaja tai jaettu omistus, mutta sähköpörssissä näkyy vain yksi myyjä, joka on myös yleensä suurin omistaja. Käytän tässä myyjästä lyhennysnimeä ”kartelli”.

Voimalaitos               Kartelli      Tyyppi     Sähkö  Elspot
                                                     MW     MW
Alholmens Kraft (Pietarsaari) PVO       Bio/hiili    237    
Forssa Reserve Power Plant    Fingrid Kaasuturb.     300    
Haapavesi                     PVO       Turve/bio    154    
Hanasaari B (Helsinki)        Helen     Hiili        220    100
Inkoo                         Fortum    Hiili       1000   
Keljonlahti (Jyväskylä)       Jyv. E.   Bio          190    
Kemijoki                      Fortum    Vesi         800    
Kristiina 1                   PVO       Öljy         210    
Kristiina 2                   PVO       Hiili        240    
Kymijärvi (Lahti)             Lahti E.  Hiili, kaasu 200    
Lielahti (Tampere)            Tamp. S.  Kaasuturb.   147    135
Loviisa 1                     Fortum    Atomi        496    
Loviisa 2                     Fortum    Atomi        496    
Martinlaakso (Vantaa)         Vant. E.  Kaasu, hiili 195    
Meri-Pori (Pori)              Fortum    Hiili        565    
Mertaniemi 2 (Lappenranta)    Lapp. E.  Kaasu        144    
Mussalo 2 (Kotka)             PVO       Kaasu        238    
Naantali                      Fortum    Kivihiili    256    
Naistenlahti 1 (Tampere)      Tamp. S.  Kaasu, turve 122    
Olkiluoto 1                   PVO       Atomi        880    
Olkiluoto 2                   PVO       Atomi        880    
Oulujoki                      Fortum    Vesi         440    
Salmisaari (Helsinki)         Helen     Hiili        160    150
Seinäjoki                     PVO       Turve/bio    120    
Suomenoja (Espoo)             Fortum    Hiili, kaasu 359    
Tahkoluoto (Pori)             PVO       Hiili        235    
Toppila (Oulu)                Oulun E.  Bio/hiili    210    120
Vaskiluoto 2 (Vaasa)          PVO       Hiili        230    
Vuoksi (Imatra)               Fortum    Vesi         240    
Vuosaari A ja B (Helsinki)    Helen     Kaasu        630    150

Suomen voimalaitokset kartelleittain

Sähkön myynti pörssiin jakautuu seuraavasti kartelleittain:

  • Fortum: 4652 MW
  • PVO: 3424 MW
  • Helsingin Energia: 400 MW
  • Fingrid: 300 MW (puhdas varavoimala)
  • Muut kaupunkisähkölaitokset yhteensä: 1106 MW
Yhteensä: 9882 MW
Monien kaupunkisähkölaitosten, ennen kaikkea Helsingin energian, pörssi-ilmoituksissa oleva megawattimäärä on paljon pienempi kuin muista lähteistä saatava teho. Ilmeisesti tämä kuvastaa hyvin sitä määrää, jota ei myydä pörssin kautta. Tuo puuttuva määrä on näiden tietojen mukaan 712 MW.
Näin syyskuussa Suomen matalan ajan sähkönkulutus on 5 GW + Ruotsista tuodut 2 GW. Fortum voi siis yksinään tuottaa jo yli 100 MW voimaloillaan käytännössä kaiken Suomessa tarvittavan sähkön. Eikä Pohjolan Voimakaan kovin kaukana ole. Fortumilla ja PVO:lla on kummallakin lähes täyskäsi eri voimalatyypeissä:
  • Fortum: ydin, hiili, vesi ja kaasu (ei bio!)
  • PVO: ydin, hiili, kaasu, bio, (ei vesi)
Nämä kaksi käytännössä päättävät Suomen sähkön hinnan, eikä siinä muilla ole paljon sanomista. Ei ihme, että Suomen sähkön hinta on irtautunut muista Pohjoismaista ja jopa Baltiasta paljon korkeammaksi. Ja näitä kahta vahtimassa on kokonainen virasto!

(*) Fortumin Uimaharjun biovoimalan sähköteho on 99MW, mutta tuskin tehoa on suunniteltu sitä varten, ettei katkoista tarvitse tehdä pörssi-ilmoituksia. Joka tapauksessa, voimala putosi listalta.