Marraskuun 2014 yhteeveto, lopullinen keskihinta 3,541 c/kWh

Edullisen alueen kuluttajan maksama hinta: 10,0 c/kWh

Kuukauden halvin hinta: 2,4 c/kWh (3.11.2014)
Kuukauden kallein hinta: 4,7 c/kWh (7.11.2014)

Arkipäivien keskihinta: 3,8 c/kWh
Viikonloppujen keskihinta: 3,1 c/kWh
Arki/viikonloppu: 1,23

Hintakehitys kuukauden aikana: +0,01 c/kWh/päivä

Ruotsin hinta (SE1): 3,0 c/kWh
Ruotsin hinta (SE3): 3,1 c/kWh
Suomi = Ruotsi +17%
Hintaero arkisin: +20%
Hintaero viikonloppuina: +13%
Suurin hintaero: 58% (1.11.2014)

Hinta jäi alle öljylämmityksen vertailuhinnan 3,9 c/kWh 0,4 c/kWh.
(Öljylämmityksen vertailuhinta vaihteli kuukauden aikana välillä 3,9 c/kWh – 4,0 c/kWh)
(Kuluttajahintana 10,4 c/kWh – 10,5 c/kWh)
Ero öljylämmitykseen vaihteli välillä -39% – +18%, keskimäärin -11%

Hinta 0,3 c/kWh matalampi kuin vuonna 2013
Hinta 0,2 c/kWh matalampi kuin vuonna 2012
Sähkö on viimeksi ollut halvempaa marraskuussa vuonna 2005 ja sitä ennen vuotta 2002 lukuunottamatta.
Hinta on 0,3 c/kWh matalampi kuin 2000 – 2013 marraskuiden keskiarvo.

Hinta on 0,2 c/kWh alempi kuin lokakuussa.
Hinta on 0,3 c/kWh alempi kuin vuoden 2014 keskiarvo tähän mennessä.
Marraskuu oli vuoden yhdestätoista ensimmäisestä kuukaudesta neljänneksi halvin (helmi-, maalis- ja huhtikuu olivat halvempia ja kesäkuu oli vain kahta tuhannesosaa kalliimpi).

Ennusteen tarkkuus oli huonoimmillaan 8% (1.11.2014)
Ennusteen tarkkuus oli 5% 8.11.2014 lähtien
Ennusteen tarkkuus oli 2% 17.11.2014 lähtien
Lopullinen hinta oli ennusteen 90% vaihteluvälin sisällä joka päivä.
Lopullinen hinta oli ennusteen 50% vaihteluvälin ulkopuolella kahdeksan päivää.

Suomen lämmitysöljyn hinnanlasku yhä odotuttaa itseään

Kun lehdissä kommentoidaan raakaöljyn hinnan laskua, usein jatketaan, ettei lasku koske Suomea korkean verotuksen ja euron hinnan laskun takia.

Oheisessa kuvassa on raakaöljyn hinta ja Suomen lämmitysöljyn hinta samassa kuvassa tältä vuodelta niin, että nämä kaksi vaikutusta on poistettu.

Raakaöljyn hinta kuvassa on Pohjanmeren Brent-raakaöljyn hinta euroissa. Usein lehdissä viitataan USA:n WTI-dollarihintaan, millä ei ole merkitystä Suomessa. Myös Venäjän Ural-hinta seuraa hyvin läheisesti Brent-hintaa. Brent-hinta on muutettu euroiksi kulloisenkin päivän kurssilla (myös Brent noteerataan dollareissa). Noin viikottaiset tarkistuspisteet vastaavat Suomen indeksinä käytetyn ”HOK-Elanto-ABC-hinta -5%” muutoksia.

Suomen lämmitysöljyn hinnasta on poistettu kaaviossa energiavero. Energiavero lämmitysöljylle on kiinteä, joten se ei voi joustaa raakaöljyn hinnan mukana. Kaaviossa oleva osuus sen sijaan on täysin raakaöljyn hinnasta lineaarisesti riippuva osuus lämmitysöljyn hinnasta. Energiavero lämmitysöljylle Suomessa 2014 on 0,1634 euroa/litra, josta lisäksi maksetaan arvonlisävero 24%, eli kiinteä komponentti on 0,2026 euroa litralta.

Lisäksi vielä on hyvä huomata, että kaavion käyrillä on sama skaala. Raakaöljyn hinta on välilä 50 – 100 euroa tynnyriltä ja lämmitysöljyn hinta on 0,5 – 1,0 euroa litralta.

Suhde litra lämmitysöljyä / litra raakaöljyä saavutti uuden ennätyksen 2,79. Tässä ei ole otettu huomioon verojen kiinteää komponenttia.

Onko lämmitysöljy lämmitysöljyä?

Sattui silmään öljyalan keskusliiton sivulla [1] seuraava kommentti:

Kevyessä polttoöljyssä rikkipitoisuus vaikuttaa verotasoon, ja käytännössä tämä on johtanut rikittömiin lämmitysöljyihin. Fossiilisen rikittömän kevyen polttoöljyn polttoainevero on vuoden 2013 alusta lukien yhteensä 16,34 senttiä litralta. Jos lämmitysöljyyn lisätään biokomponentteja, niiden vero on alempi.

Tässä kiinnittää huomion mahdollisuus, että lämmitysöljyssä on ”biokomponentteja”.

Arvatkaapa, miksi biokomponentit ovat vähemmän verotettuja? Koska niissä on paljon vähemmän energiaa litrassa kuin lämmitysöljyssä. Bioeettereissä ja alkoholeissa on jopa kolmannes vähemmän energiaa kuin öljyssä. Jopa bensiinissä on vähemmän energiaa kuin lämmitysöljyssä.

Onko siis lämmitysöljyssä vähemmän energiaa kuin puhtaassa lämmitysöljyssä olisi?

En tiedä, eikä sitä näköjään ole mahdollista tietää. Yksikään tarkastamani toimittaja ei sitä kerro. Myöskään viitatuissa laeissa ei olla kiinnostuneita lämmitysöljyn vähimmäisenergiapitoisuudesta. Lämmitysöljyn tuotetietoja etsiessä parhaimmillaan päätyy esitteen [2] tapaiseen hyvin tieteellisen näköiseen tuote-esitteeseen. Siinä kerrotaan pakkaskestävyys ja rikkipitoisuus, mutta ei kerrota, mitä öljy on tai kuinka paljon siitä tulee palaessa energiaa.

[1] http://www.oil.fi/fi/lammitysoljy/lammitysoljyn-verotus
[2] http://www.abcasemat.fi/lataa-tiedosto/30/tuotetieto—produktdata-polttooljy—brannolja-talvi-vinter.pdf