Nyt kannattaa käyttää yösähköä! Päiväsähkö kuusi kertaa kalliimpaa

Seurauksena Ruotsin ja Suomen hintaerosta yösähkön ja päiväsähkön hintaero Suomessa nousee valtavaksi. Jos sähkön hinta pysyy maanantain 6.8.2012 kaltaisena, päiväsähkön pörssihinta on jopa kuusinkertainen yösähköön verrattuna.

Kun Suomessa käytetään vähän sähköä, sähkön hinta laskee samalle tasolle Ruotsin kanssa. Tänään tämä on tapahtunut kello 2.00 – 6.00. Siis suurimman osan yösähkön ajasta 22.00 – 07.00 (*) Suomen sähkön hinta on sama kuin Ruotsissa. Eli siis hyvin halpa.

(ajat muutettu Suomen aikaan)

Yön tunnit ovat maksaneet keskimäärin vain 1,9 c/kWh kun päivän tunnit ovat maksaneet 6,4 c/kWh. Päivän tunteja on enemmän joten suhteesta tulee vielä korkeampi. Kun lasketaan tasaisesti koko vuorokauden käyttävän asiakkaan päivä/yösähkön hintojen suhde, hän maksaa päiväsähköstään 5,7 kertaa enemmän.(**)

Nykyisessä markkinatilanteessa yösähköllä säästää.

(*) Yösähkön ajoissa saattaa olla alueellisia eroja, mutta käsittääkseni nämä ajat ovat käytössä aina, kun sähkön myyjä ja sähkön toimittaja eivät ole sama sähköyhtiö.

(**) Kuluttajan hintoihin lisätään aina kiinteät sähkönsiirron kulut ja sähköverot, joten kuluttajahinnassa suhde pienenee merkittävästi.

HS: Suomen pitäisi tuoda nestemäistä maakaasua laivoilla

LNG-alus
(Flickr g7ahn CC BY)

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 6.8. käsitellään kaasumarkkinoita Suomessa. Sen mukaan Suomen pitäisi rakentaa LNG-terminaali ja alkaa tuoda meritse maakaasua.

Kirjoitus summaa mukavasti muutaman maakaasuun liittyvän asian (joita tässä blogissa käsiteltiin jo mm. huhtikuussa [2][3]):

  • Maakaasu olisi ympäristöystävällistä, mutta…
  • Maakaasun hinta on halventunut öljyyn verrattuna paljon
  • Suomeen Venäjältä tuleva maakaasu ei ole kuitenkaan halventunut, vaan sen hinta on sidottu öljyn hintakehitykseen – ei maakaasun maailmanmarkkinahintaan
  • Suomen ainoa maakaasutoimittaja on Venäjä
  • Aina kun öljy kallistuu, kivihiili muuttuu edullisemmaksi suhteessa maakaasuan
  • Liuskekaasun kaivaminen aiheuttaa maanjäristyksiä

Gasumin kotitalouksille myytävä maakaasu on sidottu hintakoriin, jossa on kolme osaa: öljyn hinta, kivihiilen hinta ja kuluttajahintaindeksi.[7] Maakaasu saa maailmalla halventua kuinka paljon tahansa, mutta Gasumin hinta ei putoa. Maakaasun kiinteät kulut ovat kovat verrattuna kaasun hintaan. Jos Venäjä ei yhtenä päivänä enää toimitakaan maakaasua, nuo kulut yhä juoksevat.

Tuolla sopimuksella en ota maakaasua, vaikka kotini öljypannusta viidenkymmenen metrin päässä menee maakaasulinja, johon kuluttajana voisin liittyä melko kohtuullisin kuluin. Tänä vuonna tekemissäni energianhintavertailuissa maakaasu ei ole erityisen halpa vaihtoehto muuten kuin öljyyn verrattuna.

Helsingin Sanomat yllyttää investoimaan lisää maakaasuun, koska ”Maa­kaa­su ha­lu­taan pi­tää Suo­men ener­gia­cock­tai­lis­sa mu­ka­na muun muas­sa sik­si, et­tä kaa­su­put­ki­ver­kos­toon on jo pa­nos­tet­tu pal­jon”. Tuollaisella perustelulla on tehty maailmassa valtavan paljon huonoja päätöksiä.

Sekin artikkelista unohtui, että maakaasu on paha kasvihuonekaasu, ja kuljetuksissa ilmaan vuotava maakaasu saattaa olla ympäristövaikutuksiltaan pahempi kuin kivihiilen polttaminen.[5]

Liuskekaasun kaivaminen aiheuttaa todennäköisesti maanjäristyksiä, [4] ja lähin liuskekaasun esiintymä lähtee Puolasta pohjoiseen Itämeren pohjassa ja se ulottuu lähelle Utön saarta.[6] Eli ehkä Suomessakin päästään vielä joskus nauttimaan maanjäristyksistä.

Mutta olisi suuri edistysaskel, jos Suomessa olisi LNG-terminaali siten, että mistä tahansa maailmaa voidaan tuoda maakaasua meritse nestemäisessä muodossa. Maakaasua uskaltaisi käyttää, kun sillä on useampi toimittaja, eikä venäläisen kaasun hinnan sitominen öljyn hintaan todennäköisesti enää toimisi.

[1] http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Kaasun+kulta-aika+koskee+Suomeakin/a1344134957817
[2] http://www.sahkolamppu.com/2012/04/energian-hinta-on-puolittunut-vuodessa.html
[3] http://www.sahkolamppu.com/2012/04/maakaasun-kaytto-lammitykseen-ja-auton.html
[4] http://www.sahkolamppu.com/2011/11/maanjaristyksia-kaasun-kaivamisesta.html
[5] http://www.sahkolamppu.com/2010/11/maakaasubussit.html
[6] http://www.sahkolamppu.com/2011/11/puolalainen-kaasupurkaus.html
[7] http://www.gasum.fi/palvelut/Documents/Kotikulta%201%204%202012%20alkaen.pdf