Ruotsin sähkön hinta nousemassa Suomen tasolle

Suomen sähkön hinnan edullisuus heinäkuussa perustui Ruotsin hinnan erittäin alhaiseen tasoon. Heinäkuun viimeisestä päivästä lähtien Suomen sähkön hinta kuitenkin nousi erittäin paljon Ruotsin hintaa korkeammalle.

Nyt hintaero on kaventunut, mutta se johtuu siitä, että Ruotsin hinta on nousemassa Suomen hinnan perässä. Ruotsissa hintamuutokset ovat kuitenkin paljon sivistyneempiä. Hinta muuttuu lähes viivasuorasti.

Tämä tarkoittanee sitä, että Suomen sähkön hinnan nykyinen taso tulee olemaan vähintään nykyinen ja tulee vielä nousemaan.