Puolen kuun ennuste: 3,9 c/kWh

Joulukuu 2011, perustuu hintatitoihin 16.12. asti:
Keskiarvo alkukuussa: 3,7 c/kWh
Ennuste koko kuulle: 3,9 c/kWh
50% todennäköisyydellä: 3,6 – 4,0 c/kWh
90% todennäköisyydellä: 3,3 – 5,2 c/kWh
todennäköisyys hinnan jäämiselle alle 5,3 c/kWh (öljylämmitysraja): 96%

Sähkön hinta on pysynyt entisellä tasollaan eikä ennuste muutu. Sään odotetaan pysyvän ennallan vuoden loppuun, joten radikaali muutos ei ole todennäköinen.