Halpaa sähköä; joulukuun ennuste 4,0 c/kWh

Ennuste: 4,0 c/kWh
50% todennäköisyydellä: 3,8 – 4,2 c/kWh
90% todennäköisyydellä: 3,2 – 5,6 c/kWh
todennäköisyys hinnan jäämiselle alle 5,3 c/kWh (öljylämmitysraja): 88%

Tilanne sähkömarkkinoilla on (yllättäen) pysynyt ennallaan. Maanantain hinta jatkaa tasaista alle neljän sentin rajaa ollen 3,9 c/kWh. Kuukauden keskihintaennuste on nyt yli kolmanneskuussa 4,0 c/kWh, mikä olettaa loppukuun keskihinnan olevan 4,2 c/kWh. Sään ennustetaan jatkuvan samanlaisena koko loppukuun, minkä vuoksi tuosta suunnasta ei ole odotettavissa nousupaineita.

Maanantain sähkönhinta on sikäli mielenkiintoinen, että Suomen hinta on Pohjoismaiden korkein. Vaikuttaa siltä, että sähkönsiirtoyhteydet Ruotsista Suomeen on taas päätetty pistää ”huoltoon”. Tukholmasta Suomee tuleva kaapeli on poissa käytöstä kello kuuden jälkeen vaikka Tukholman hinta on Suomen hintaa halvempi. Näin muutamat aamu- ja iltapäivän tunnit ovat kymmeniä prosentteja kalliimpia Suomessa kuin Tukholmassa. Tanskan Jyllannissa hinta on toiseksi korkein, mikä viittaisi siihen, että tuulivoimantuotanto on normalisoitumassa.

Nyt voidaan sanoa melko varmasti, että lämmittäminen sähköllä tulee myös joulukuussa halvemmaksi kuin lämmittäminen öljyllä. Loppukuun hintakeskiarvon pitäisi olla lähes kaksinkertainen alkukuuhun verrattuna, yli 6,4 c/kWh, että öljylämmitysraja 5,3 c/kWh ylittyisi.