8.4.2013 Huvittava – jopa naurettava – lasku ABC:n lämmitysöljyn hinnassa, kuitenkin uusi sähkön vertailuhinta 5,4 c/kWh

HOK-Elanto-ABC laski vertailuhintana käytettyä lämmitysöljyn hintaa 0,09%, hinnasta 1,080 €/l hintaan 1,079 €/l. (Ilmoitettu hinta -5% bonus.)

Samana aikana raakaöljyn hinta on laskenut euroissa 4,49%. Hinta on laskenut viikonlopustakin ja suunta on jatkuvasti alaspäin. Raakaöljyn hinta on ensimmäistä kertaa tarkkailukautenani elokuun jälkeen laskenut alle 80 €/tynnyri.

Jäämme odottamaan vielä 4,40% hinnanalennusta.

Pienestä muutoksesta huolimatta sähkölämmityksen vertailuhinta juuri heilahtaa uuden kymmenyksen puolelle. Vertailuhinta on nyt 5,4 c/kWh.

Lämmitysöljyn oikea hinta olisi 1,022 €/l nykyisellä raakaöljyn hinnalla. Tämä on laskettu tämän vuoden keskimääräisellä suhteella 2,14 (litran lämmitysöljyä hinta / litra raakaöljyä).

(Huomaa, että kuvan käyrillä ei ole sama nollakohta, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta kuitenkin melko lähellä toisiaan.)

Maaliskuun lämmitystarve oli kovempi kuin tammi- ja helmikuun

Ilmatieteen laitos on laskenut maaliskuun lämmitystarveluvut (astepäivät).

Helsingissä maaliskuun lämmitystarveluku oli 690. Tammikuun luku oli 678 eli hieman pienempi. Helmikuun luku oli 527 eli selvästi pienempi, mutta helmikuussa täytyy ottaa huomioon pienempi määrä päiviä. Päivää kohden luvut ovat tammikuusta maaliskuuhun 21,9, 18,8 ja 22,3.

Kun vertaa tammikuuta ja maaliskuuta kaikilla ilmoitetuilla paikkakunnilla, kaikkien lämmitystarveluku maaliskuussa oli korkeampi kuin tammikuussa (kummassakin on yhtä monta päivää).

Maaliskuu oli siis kiistämättä vuoden kylmin kuukausi tänä vuonna.

Vuosien 1970-2000 keskimääräinen lämmitystarveluku maaliskuussa Helsingille on ollut 574. Tämä on yli sata vähemmän kuin tänä vuonna. Viime vuonna lämmitystarveluku oli vain 502. Lämmitykseen kului tänä maaliskuuna siis 37% enemmän energiaa kuin viime vuonna.

Oheisessa kuvassa ovat lämmitystarveluvut tärkeimmille ilmatieteen laitoksen laskemille paikkakunnille.(*) Kaikkialla lämmitystarve oli merkittävästi korkeampi kuin viime vuonna.

(*) Motivan sivulta löytyvät korjauskertoimet kaikille Suomen kunnille:
http://www.motiva.fi/files/2840/Rakennusten_lammitysenergiankulutuksen_normitus.pdf
tai:
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energianhallinta/kulutuksen_normitus/vertailupaikkakunnat_korjauskertoimet_ja_lammitystarveluvut
Kaavat on esitetty mahdollisimman hankalasti, mutta esimerkiksi Espoon kerroin on Helsinki jaettuna taulukon 0,95:lla. 1/0,95=1,05 eli Espoon maaliskuun lämmitystarve on 1,05 * 690 = 726.