Huhtikuun sähkön hintaennuste: 3,7 c/kWh

Sähkönhintaennuste laskee viime kuukauden tasolle: 3,7 c/kWh. Tärkein tekijä tässä on se, että keskiviikon lievästi laskenut hinta (4,0 -> 3,9 c/kWh) muutti alkukuun hintatrendin lievästi nousevasta lievästi laskevaksi.

Esimerkki huhtikuun hitakehityksestä,
joka antaa keskiarvoksi ennusteen 3,7 c/kWh.