Ennuste marraskuulle? Arvaus: 5,2 c/kWh

On ehkä hieman aikasta ennustaa yhtään mitään marraskuun sähkön hinnasta. Kerrataan kuitenkin, mitä voisimme siitä arvata historian ja sään perusteella.

Vuonna 2010 lokakuun ja marraskuun hinnat olivat 5,1 c/kWh ja 5,7 c/kWh (nousu 12%). Ensimmäinen arvaus olisi siis 5,7 c/kWh eli sama kuin viime vuonna.

Tänä vuonna sähkön hinta lokakuussa oli kuitenkin vain 3,7 c/kWh eli 73% edellisvuotisesta. Jos tämä sama prosentti jatkuisi marraskuussa, sähkön hinta olisi 4,2 c/kWh. Olkoon tämä toinen arvaus.

Lokakuussa arkipäivän hinta tasaantui tasolle 4,4 c/kWh. Mikäli koko marraskuun pysyisi tämä sama arkihinta ja viikonloput olisivat 10% halvempia, koko kuukauden keskihinnaksi muodostuisi 4,3 c/kWh. Olkoon tämä arvaus kolme.

Mikäli olemme pessimistejä ja oletamme hinnan olevan 50% korkeampi kuin edellä laskettu lokakuun trendin mukainen hinta, hinnaksi muodostuu 6,5 c/kWh. Olkoon tämä pessimistinen arvaus numero neljä.

Aikaisemmin julkaisemani kulutustarvelaskelmat kertovat, että vuonna 2011 lokakuun sähkölämmittäjän sähkönkulutuskerroin on 0,91 ja marraskuun 1,17. Sähkölämmittäjän sähkönkulutus nousee marraskuussa 1,17/0,91 eli 1,29 kertaiseksi lokakuuhun verrattuna. Mikäli sähkön hinta nousee samassa suhteessa, lokakuun lopun trendiin perustuva keskihinta muuttuu keskihinnaksi 5,5 c/kWh. Olkoon tämä arvaus viisi.

Vielä kuudena arvauksena otetaan vaihtoehto, jossa oletetaan lokakuun trendin (4,4 c/kWh) jatkuvan ensimmäisiin pakkasiin ja sen jälkeen käytetään korotettua ennustetta. Tällä hetkellä ensimmäisten yöpakkasten ennustetaan tulevan kymmenen päivän ennusteen lopussa 9.11. Korotettuna hintana käytetään 1,29 kertaista hintaa 5,7 c/kWh. Viikonloput otetaan huomioon 10% halvempina. Näillä tiedoilla hinnaksi saadaan 5,2 c/kWh. Tätä arvausta pitäisin ehkä todennäköisimpänä.

Hinta-arvauksen 5,2 c/kWh perustana oleva kuukausivaihelu.

Mikäli arvaukset kerätään vielä yhteen:

  1. 5,7 c/kWh (vuosi 2010)
  2. 4,2 c/kWh (73% vuodesta 2010 koska lokakuukin oli 73% vuodesta 2010)
  3. 4,3 c/kWh (lokakuun loppu jatkuu vielä kuukauden)
  4. 6,5 c/kWh (50% nousu)
  5. 5,5 c/kWh (29% nousu kulutustarvelukujen perusteella)
  6. 5,2 c/kWh (29% nousu 9. päivä)

Arvausten keskiarvoksi saadaan 5,2 c/kWh. Koska se on myös sama arvo kuin parhaana pitämäni arvaus 6, olen hyvin tyytyväinen tuohon arvaukseen. Pseudotieteellisesti näiden arvausten oletetun normaalijakauman perusteella voimme sanoa, että hinta on 90% todennäköisyydellä välillä 4,4 .. 6.0 c/kWh.


Todennäköisyys, että hinta on alle sähkölämmitysrajan 4,5 c/kWh on 20%.

Sähkön hintaennuste nappiin: lokakuun toteutunut 3,69 c/kWh

Lokakuun 2011 Sähkön hinnan kehitys pörssissä.

Lokakuun sähkönhintaennusteeni meni tällä kertaa täydellisen oikein. Ennuste on ollut yli viikon 3,7 c/kWh ja 17.10 lähtien 3,8 c/kWh. Tarkka lukema kuulle on 3,69 c/kWh.

Sähkön pörssihintaan lisätään arvonlisäveroa 0,85 c/kWh, sähköveroa 2,09 c/kWh, tyypillinen sähkönsiirtohinta 2,79 c/kWh ja sähkönmyyjän marginaali 0,25 c/kWh. Tästä tulee kokonaishinnaksi noin 9,7 c/kWh.

Sähkölämmittäjä lämmitti kuukauden siis noin 9,7 c/kWh ja öljyllä lämmittäjä noin 10,9 c/kWh (hieman optimistinen arvio öljylämmityksen kuluista). Sähkölämmittäjä selvisi lokakuussa 11% halvemmalla. Yösähkölämmittäjä vielä halvemmalla.

Pörssisähkö-sovelluksen näyttö
viimeisenä päivänä lokakuuta.