Sähkön hinta heiluu, mutta hintaennuste ennallaan 3,8 c/kWh

Hintaennuste kahden viikon trendin perusteella.
(Tuotettu: Google Docs)

Vielä pari päivää sitten hyvältä tuntunut sähkönhinnan ennustusmenetelmä on alkanut näyttää epäilyttävältä. Joka tapauksessa arvioitu 3,8 c/kWh on yhä hyvä arvio lokakuun sähkönhinnaksi.

Aiemmin käytetyssä menetelmässä laskettiin viimeisen seitsemän päivän (mukana on siis aina myös viikonloppu) lineaarinen trendi, ja viikonloput korjataan kuukauden arki/viikonloppukertoimella.

Menetelmän sotkee tällä hetkellä se, että viime viikonlopun sähkö oli tällä menetelmällä laskettuna erittäin kallista. Kun sähkön oikea hinta kerrotaan kuukauden arki/viikonloppukertoimella 1,47, saadaan viikonlopun päivien hinnat vastaamaan hintaa 5,5 ja 5,6 senttiä / kWh. Tämä on paljon enemmän kuin minään muuna päivänä kuukaudessa.

Ongelma muuttuu ilmeiseksi, kun tarkastelee viikonloppukorjattua käyrää.

Vaikka silmämääräisesti näemme helposti hinnan olevan lievästi nousussa, viimeinen viikko on korkean viikonloppukorjatun viikonlopun hinnan vuoksi jyrkästi laskeva. Tämä pudottaa kuukauden hintaennusteen epärealistisen alas, 3,1 senttiin / kWh.

Hintaennusteen pohjana oleva viikonloppukorjattu hinta.
(Tuotettu: Google Docs)

Helppo korjaus on ottaa huomioon kaikki täydet viikot eli tässä tapauksessa viimeiset kaksi viikkoa. Näiden perusteella hinta on melko jyrkästi nouseva ja keskiarvo tulisi olemaan 3,9 c/kWh. Koska tämä kuitenkin perustuu loppukuun melkein 50% kalliimpaan hintaan kuin kuun tähänastinen keskiarvo 3,6 c/kWh, ja viikon trendi on ollut laskeva, pidän hintaennusteeni ennallaan 3,8 c/kWh. Sekin tarkoittaa 30-40% kalliimpaa sähköä loppukuulle verrattuna alkukuuhun.

Ellei sähkön tuotannossa tapahdu jotain hyvin odottamatonta, sähkön hinta tulee joka tapauksessa olemaan välillä 3,1 c/kWh .. 4,1 c/kWh. Uskon itse jo 50% todennäköisyydellä hintaväliin 3,7 .. 3,9 c/kWh eli kovin paljoa hinta ei ehdi loppukuussa enää muuttua.

Sähkölämmityksen hinta tulee siis olemaan lokakuussa selvästi öljylämmityksen kustannusten alapuolella.

Hintaennuste aiemmalla menetelmällä yhden viikon perusteella.
(Tuotettu: Google Docs)