Metsäteollisuuden narina taas alkoi, mutta puu kannattaa ennemmin polttaa kuin sahata

Metsäteollisuus on pistänyt tänään liikkeelle lehdistötiedotteen ”puukustannus sahateollisuudelle kestämätön”, jota Talouselämä peesaa ”Hätähuuto sahateollisuudesta: tilanne ”täysin kestämätön””.

Sähkölampun pitkäaikaiset lukijat varmaan muistavat maaliskuulta artikkelin ”Kuitupuu kannattaa polttaa sähköksi eikä tehdä paperia”.

Paperiteollisuus tekee sähköstä ja puusta paperia.

Tilannehan on tämä: paperiteollisuus ei voi olettaa saavansa puuta halvemmalla, kuin mitä se maksaa sähköstä. Siis sellaisesta sähköstä, joka tehdään puuta polttamalla.

Kiintokuutiometrissä koivua on 2500 kWh energiaa.

60% hyötysuhteella siitä saadaan 1500 kWh lämpöä.

30% hyötysuhteella siitä saadaan 750 kWh sähköä.

4 c/kWh pörssihinnalla kiintokuutiosta koivua saadaan sähköä 30 euron edestä. Sähkölämmitystä korvaamassa siitä saadaan lämpöä 60 euron edestä. Kuluttajan maksaessa sähköstä 10 c/kWh, koivukuutio korvaa kuluttajalla sähkölämmitystä 150 euron edestä.

Metsäteollisuuden tiedotteen mukaan:

Tammi-lokakuussa puuta ostettiin 23,7 miljoonaa kuutiota, mistä tukkien osuus oli 10,1 ja kuitupuun 12,8 miljoonaa kuutiota. Lokakuussa viikko-ostomäärät olivat tasaisesti yli 0,5 miljoonaa kuutiota. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat nousivat 1 prosentin ja koivutukin hinta 2 prosenttia syyskuusta. Mäntykuidun hinta laski 1 prosentin ja kuusi- ja koivukuidun hinnat nousivat 1 prosentin. 

Mänty- ja kuusitukista maksettiin lokakuussa valtakunnallisesti keskimäärin 53–54 euroa kuutiolta. Koivutukin kantohinta oli keskimäärin 41 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidun 16 ja kuusikuidun 17 euroa kuutiolta.

Ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö näillä hinnoilla mikä tahansa puu — mukaanlukien sahatukit — kannattaisi ennemmin polttaa lämmitykseen.

Kuitupuu kannattaa näillä hinnoilla jopa ennemmin polttaa sähköksi huonosta hyötysuhteesta huolimatta. Kuljetusmatkojen polttolaitoksiin voidaan myös olettaa olevan lyhyempiä kuin paperitehtaaseen.

Ydinvoimalat ovat metsäteollisuudelle kohtalon kysymys. Sähkön hinta olisi saatava painettua alle kolmeen senttiin kilowattitunnilta, jos metsäteollisuus kuvittelee saavansa puuta edes nykyhinnalla.

Linkit:
http://www.sahkolamppu.com/2012/03/kuitupuu-kannattaa-polttaa-sahkoksi.html
http://www.talouselama.fi/uutiset/hatahuuto+sahateollisuudesta+tilanne+taysin+kestamaton/a2154427
http://www.metsateollisuus.fi/juurinyt2/tiedotteet/Sivut/Puukauppatiedotelokakuu2012.aspx

190 MW biopolttoainevoimala seisokkiin – ei ole polttoainetta

Jyväskylässä tulee viileä syksy.

Juväskylän Keljonlahden voimalaitos on ilmoittanut sähköpörssiin ”The plant is not available for the market due to fuel shortage”. Kyseessä on noin lokakuun mittainen seisokki. Tämä tulee sen päälle, että yksikkö on ”vuosihuollossa” kesä-, heinä-, elo- ja syyskuun.

Keljonlahti on turvetta ja puuta polttava voimalaitos. Voimalaitos on kaksi vuotta vanha, ja sen rakentaminen maksoi 250 miljoonaa euroa. Voimalaitoksen teho on pörssi-ilmoituksen mukaan 190 megawattia sähköä ja Wikipedian mukaan lisäksi 240 megawattia kaukolämpöä. Kyseessä on siis iso voimala.

Kun asiaa tutkii hieman kauemmalta ajalta, selviää, että voimalaitos on suunniteltu ikuisen kasvun ja vihreisten tukiaisten toivossa. Tutkija analysoi vuonna 2010, että voimalaitos tuottaa tappiota, jos sähkön hinta on alle viisi senttiä kilowattitunnilta.

”Tässä on ehkä otettu sellainen kanta, että rakennetaan jotakin ja ajatellaan, että jossain vaiheessa sähkön hinta saa toiminnan kannattavaksi. Tietysti se on mielenkiintoinen kysymys, että missä vaiheessa sitten hyvät vuodet alkavat.”

Sanoo professori Esa Vakkilainen YLE:n haastattelussa vuonna 2010.

Hyvät vuodet ehkä loppuivat juuri nyt.

Tuleepa mieleeni, että seisokki saattaa olla painostustoimi, jolla yksikkö haluaa luvan polttaa myös kivihiiltä.

Kallis vihreä kokeilu.

Häkä ja hiilen palaminen

Kun vappuna tuijotin avotakkaa, mielessä alkoi pyöriä, mitä hiilen palamisessa oikeasti tapahtuu. Miten häkä oikeastaan syntyy? Koska pellin oikeasti voi laittaa kiinni? Ja kuinka kiinni?

Verkosta löytyy oikeastaan kaksi koulukuntaa. Toiset eivät uskalla laittaa peltiä kiinni ennen kuin kaikki mahdollinen palava on palanut pois. Toiset laittavat pellin mahdollisimman pian kiinni, ettei lämpö mene karkuun. Kukaan ei tunnu oikeasti tietävän, miksi joskus tulee häkää – vaikka moni ihminen kuolee siihen joka vuosi.

Pikainen selvitys paljasti, että lähes kaikki, mitä olen mielestäni tiennyt häästä on väärin.

Tässä vaiheessa vakava varoitus on paikallaan: en oikeasti ole selvittänyt tätä asiaa perusteellisesti ja tulen itsekin opiskelemaan asiaa enemmän tulevaisuudessa. Älkää uskoko mitään, mitä seuraavassa kirjoitan. Häkä on tappavaa, älkää tehkö sillä kokeita.

Hiilen palaminen.

Käsittelen tässä vain hiilen palamista. Puu palaa hiileksi lähinnä kaasuuntumalla metaaniksi ja tuon metaanin palamisella, mutta tässä käsitellään vain sitä vaihetta, kun jäljellä on hehkuvia hiiliä.

Selväjärkisin kuvaus hiilen polttamisesta löytyi yllättäen Kiinan muinaista tekniikkaa käsittelevästä kirjasta [1]. Toisaalta, se ei ole yllättävää, koska hiilen poltto on tekniikka, joka kiinalaisilla on todella hallussa tuhansien vuosien takaa.

Ennen kuin käydään läpi kuvassa oleva hiilen palaminen, käydään läpi pari usein väärin ymmärrettyä faktaa:

  • Hiilien palamisessa syntyy häkää tai ainakin hiilidioksidia. Peltiä ei todellakaan kannata pistää täysin kiinni.
  • Itse asiassa peltiä ei saakaan kiinni. Määräysten mukaan pellissä on aina jätetty vähintään 3% auki kulmaa viistämällä tai poraamalla siihen reikä.[2] Tämä on ns. häkäpelti. Verkossa liikkuu tietoja, että ”pullotalokautena” olisi tehty paljon takkoja, joissa tuota reikää ei ole tehty.
  • Häkä on ilmaa kevyempää eli se on katon rajassa (minä olen pienenä oppinut, että häkä olisi ilmaa painavampaa ja pikemminkin lattialla)
  • Noin puolet puun lämpöenergiasta on hiilessä [1].

Tähän liittyy vielä fakta, jonka olen mielestäni ymmärtänyt oheisen kuvan avulla: häkää syntyy vaikka happea olisi yllin kyllin. Ratkaisevaa on, että hiilidioksidi ei pääse kertymään hehkuvien hiilien joukkoon.

Kuvasta näemme, että normaali hiilen palaminen tuottaa hiilidioksidia (”hehkumalla palaminen”). Koska happea on aina ilmassa kaksittain, palamisessa ei voi syntyä suoraan häkää! Häkä syntyy vasta vaiheessa kaksi: hehkuvat hiilet saavat hiilidioksidin pelkistymään eli menettämään yhden happiatomin yhtymällä vielä yhden hiilen kanssa, jolloin tuloksena on kaksi häkämolekyyliä. Tämä vaatii paljon energiaa, eli se ei tapahdu muuten kuin hehkuvien hiilien kanssa.

Häkämolekyylin vaarallisuuskin perustuu siihen, että se on epävakaa molekyyli ja se hyvin aktiivisesti yrittää yhdistyä muihin molekyyleihin. Siksi häkä katoaa luonnossa nopeasti, jos suinkin mahdollista. Takassa tämä tapahtuu kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on se, että häkä palaa sinisellä liekillä. Silloin häkämolekyyli yhtyy uudelleen happeen ja kaksi häkämolekyyliä muodostaa kaksi hiilidioksidimolekyyliä. Toinen tapa on se, että hehkuvassa hiilessä tapahtunut pelkistysreaktio tapahtuu uudelleen toisin päin, kun kaksi häkämolekyyliä törmää toisiinsa. Tällöin ilmassa olevasta häkäkaasusta syntyy kiinteä hiilimolekyyli. Tätä sanomme noeksi.

Noen muodostuminen tarkoittaa sitä, että lämpöä palaa takaisin hiileksi vääriin paikkoihin aiheuttaen ilmaan epäterveellisiä hiukkasia tai nokipalon vaaroja piipun sisäpinnalle. Siksi hään palaminen pitäisi tapahtua riittävässä hapessa. Sinisellä liekillä palaminen on ainoa toivottava vaihtoehto, jos häkää on muodostunut. Tämä on myös ainoa vaihtoehto, jossa häkään varastoitunut huomattava energiamäärä(*) saadaan käyttöön oikeassa paikassa.

Eli jos olen ymmärtänyt kaikki oikein, niin hiilen palamisessa

  • Hapen puute ei aiheuta häkää. Jos ilmassa ei ole happea, palamista ei tapahdu. Jos ilmassa on happea, aina syntyy ensin hiilidioksidia.
  • Häkää syntyy vain, jos hiilen hehkuessa ei ole tarpeeksi ilmavirtaa siirtämään hiilidioksidia mahdollisimman nopeasti pois hehkuvien hiilien läheisyydestä. Ilmavirta voi olla vaikka argon-kaasua, happea siinä ei tarvitse olla.
  • Sitten, jos hiilidioksidin tuuletus epäonnistuu, syntyy häkää ja vasta sitten hapen puute estää hään palamisen (sininen liekki), jolloin sitä pääsee ilmaan. Avotakassa tämä lienee melko epätodennäköistä, mutta voinee tapahtua esim. kiinni olevassa leivinuunissa.
  • Noki on merkki siitä, että häkä ei ole palanut riittävässä hapessa
Puun varsinaisessa palamisessa syntyy häkää hapenpuutteen seurauksena, mutta sitä en ole tässä tarkastellut.
Puunpolton hapensaanti kannattaa varmistaa aivan kuin ennenkin olet ajatellut. Tosin syy onkin suurelta osin toinen, kuin minkä ainakin itse olin aiemmin kuvitellut: hiilidioksidin pitäminen irti hehkuvista hiilistä.

(*) Jos kaksi moolia hiiltä muuttuu hiilidioksidiksi, se tuottaa 786 kJ energiaa. Hiilimonoksidiksi pelkistyminen vaatii kuitenkin energiaa niin paljon, että kahden hiilimoolin energiantuotto on vain 222 kJ, jos se tuottaa kaksi moolia häkää. Vasta sinisellä liekillä palaminen vapauttaa tuon erotuksen takaisin.

[1] Science and Civilisation in China, Volume 5, sivu 62
[2] http://www.pelastustoimi.fi/neuvontapalvelu/3378

PS. Kuvan saa minulta myös Inkscape-SVG-muodossa ja sitä saa käyttää vapaasti.

Lämmitystapojen vertailumittarit päivitetty

(klikkaa suuremmaksi)

Sivun alalaidassa olevat lämmitystapojen suhteellista hintaa kuvaavat mittarit on päivitetty vastaamaan hieman laskenutta öljyn hintaa.

Koivun vertailuhinnaksi on muutettu tuoreen koivuklapin hinta kuivan sijaan. Kuivan hinta oli lähellä öljylämmityksen hintaa, mutta tuoreen hinta on yksi edullisimmista. Vaivaahan kotikuivaus ei kovin paljoa lisää. Hinta on yhä pääkaupunkiseudulla kotiin tuodulle puulle. Puulämmityksen hinta on siis selvästi erittäin edullista, mikä ei aikaisemmin mittareissa näkynyt tarpeeksi selvästi.

Sähkön hinta on tämän hetken ennustehinta 3,8 c/kWh.

Pientalon lämmitysvaihtoehdot – suhteelliset hinnat

Laskin suuntaa-antavasti tämän hetkisen pientalon lämmityksen vaihtoehtojen hinnat.

Joidenkin tuotteiden hinnat vaihtelevat suuresti, eikä vertailua voi ottaa täysin kirjaimellisesti tuntematta taustaoletuksia (esim. hyötysuhteet). En niitä kuitenkaan käsittele taustaoletuksia kuin lyhyesti ja palaan asiaan myöhemmin, kun päivitän tietoja.

Mittarit ovat siten, että polttoöljyn hinta on 100% ja se on suoraan ylös mittarissa.

Koivupuun hinta perustuu pääkaupunkiseudulla ostettuihin valmiisiin klapeihin 65 euroa / irtokuutiometri. Omalla aktiivisuudella voi pärjätä paljon halvemmalla hinnalla.

Kallein eli nestekaasu on laskettu pullossa myytävän nestekaasun mukaan, 3 euroa kilo, joten se on tarkoitettu käytettävissä lähinnä esim. liedessä, grillissä tai asuntovaunussa. Se ei siis kilpaile aivan samassa sarjassa muiden kanssa.

Lämpöpumpun hyötysuhteeksi on oletettu 2, joten sen lämmityksen hinta on suoraan päiväsähkö jaettuna kahdella.

Pelletin hinta 25 c/kg on otettu polttoaine.net:stä, mutta halpahalleista saa esim. puubrikettejä samaan hintaan.

Kaukolämmön hinta on koko maan kaukolämmöntuottajien painottamaton keskiarvo.

Oranssi alue on yösähköstä polttoöljyyn eli tavallisimmat pientalon lämmitysvaihtoehdot.

Kuitupuu kannattaa polttaa sähköksi eikä tehdä paperia

Suomessa haluttaneen pitää metsäteollisuutta. Metsäteollisuuden valituksesta päätellen heillä ei ole varaa maksaa yhtään enempää käyttämästään puusta. Koska puu voidaan käyttää paperinjalostuksen sijaan myös sähkövoimalaitoksissa,

metsäteollisuuden korkeintaan maksama hinta puulle määrää myös korkeimman mahdollisen sähkön hinnan Suomessa.

Jos puusta saadaan paljon parempi hinta polttamalla se sähköksi kuin mitä paperitehtaat ovat valmiita maksamaan, ei puun myymisellä paperiteollisuudelle ole mitään järkeä.

Paperiteollisuus maksaa kuitupuusta heidän varastoonsa kuljetettuna alle 30 euroa kiintokuutiometriltä. Kainuun männystä maksetaan vähiten, 27,98 e/m³ ja Etelä-Suomen kuusesta eniten, 30,53 e/m³.[1] Voinemme pitää hintaa 30 euroa kiintokuutiometriltä parhaana hintana, jonka paperitehtaat ovat valmiita maksamaan tavanomaisesta kuitupuusta.

Kuljetusmatka lähimpään sähkövoimalaan on todennäköisesti lyhyempi kuin lähimpään paperitehtaaseen, jolloin puun myyjälle jää enemmän käteen puun myynnistä sähkön kuin paperin tuotantoon.

Irtokuutiometrin puita (koivupilke, 25% kosteus) lämpöarvo on prosentin tarkkuudella 1000 kWh.[2] Irtokuutiometrejä on yhdessä kiintokuutiometrissä 2,5 eli yksi kiintokuutiometri koivua sisältää 2500 kWh. Muiden puulaatujen energia kuutiometrissä on tyypillisesti hieman alle 80% koivun energiasta.

Yhden kiintokuutiometrin voimalan pihalle toimitettua koivua hinta siis on 30 euroa ja se antaa 2500 kWh energiaa. Puhtaassa sähkön tuotannossa siitä saadaan muutettua sähköksi noin 40% eli tasan 1000 kWh.

Sähkön hinnaksi siis tulee 3 senttiä kilowattitunnilta. Muilla puilla kuin koivulla hinnaksi tulee 3,8 c/kWh.

Lisäksi tulee voimalan tuottama lämpö, joka voidaan myydä kaukolämmöksi.

Sähkön tuotannon raaka-aineet on vapautettu veroista.[4] Laskettu hinta on siis suoraan vertailukelpoinen sähköpörssin hintojen kanssa (helmikuussa 5,3 c/kWh).

Lisäksi käytettävissä on energiapuuta, jota on hankala käsitellä ja siitä maksetaan paljon huonommin kuin kuitupuusta.[3]

Perussähkövoiman tuottama sähkö voi Suomessa maksaa 3-4 c/kWh. Tai sitten Suomessa ei voi olla paperiteollisuutta, koska kuitupuu kannattaa ennemmin polttaa sähköksi kuin tuottaa paperiksi.

[1] http://www.metsalehti.fi/puunhinnat (käytetty hintoja viikolta 7)
     (uusi osoite: http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/)
[2] http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2000/T2045.pdf (taulukko 39 ja 38)
[3] http://www.mhy.fi/paijathame/puumarkkinat/fi_FI/index/
[4] http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/19960225

Muista myös aikaisempi laskelma, ettei Suomen metsien vuosikasvu riitä tuottamaan kaikkea Suomessa kulutettua sähköä: http://www.sahkolamppu.com/index.php/2011/11/16/lamassa-lamposena/