Earth hour spesiaali: katuvalot ovat päällä estääkseen ihmisten kuolemia

Monet tuntuvat pitävän katuvaloja turhina, mutta ei niitä oikeasti rakennettaisi, elleivät ne toisi kulujaan moninkertaisina takaisin. Eikä sähkö ole todellakaan olennainen osa liikennevalaistuksen kuluista.

Voisimme puhua rikollisuudesta yms. mutta totuus on, että suurin syy katuvalaistuksen rakentamiselle on se, että liikenneonnettomuuksia tapahtuu paljon enemmän ilman katuvaloja.

Jopa earth hour -pimennys on jo ehtinyt tuottaa aikaisempina vuosina yhden kuolonuhrin – mikä on tilastollisesti aivan normaalia.

Tiehallituksen ohjeissa [1] kerrotaan, että

Pimeällä tiellä ajettaessa … onnettomuusriski kasvaa 1,5 .. 3 -kertaiseksi verrattuna valoisaan aikaan.

 Pimeän ajan onnettomuudet ovat keskimäärin 30% kaikista onnettomuuksista.

Tavallisimpia pimeän ajan yksittäisonnettomuuksia ovat jalankulkijaonnettomuus, törmäys pysähtyneeseen tai pysäköityyn ajoneuvoon, törmäys kiinteään esineeseen ajoradalla tai sen ulkopuolella ja elänonnettomuus.

Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan tievalaistus vähentää yleisillä teillä pimeän ajan onnettomuuksia keskimäärin 30%:lla. Tievalaistus lievittää eniten vakavia onnettomuuksia.

Vaikutus on suurin [pienillä] teillä.

Tievalaistuksen kannattavuutta …. suurin osa (80 – 90%) on onnettomuuskustannussäästöjä ja loput aikakustannussäästöjä.

[Aikakustannusäästön tuova] nopeuden [kasvu paremman valaistuksen vuoksi] … on noin 1 km/h.

Julkaisussa on kaavat valaistuksen kannattavuudelle. Esimerkiksi moottoritien valaisu muuttuu kannattavaksi, kun liikenne on 17302 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaksikaistaisen päätien valaisu kannattaa, kun liikennemäärä on 8323 ajoneuvoa vuorokaudessa.

On siis laskettavissa, että tievalaistus maksaa itsensä takaisin säästyneinä kuolemina ja vakavina loukkaantumisina.

Eli eivät ne lamput siellä ulkona aivan tarpeettomasti ole. Kannattaa todellakin harkita ennen kuin ne sammuttaa. Kysymys on ihmishengistä.

[1]  http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2100034-v-06tievalaist_suunn.pdf

Kuva CC BY (Flickr/edillalo)