Pörssisähkösopimukset-sivu päivitetty

Pörssisähkösopimukset-sivu on nyt tarkastettu uusilla tiedoilla ja muutenkin päivitetty. Tässä uusi sisältö tänne bloginkin puolelle:


Pörssisähkösopimukset perustuvat Nordpool-sähköpörssin tunneittain hinnoiteltuun sähkön hintaan. Kunkin vuorokauden tunnin hinta julkaistaan edellisenä päivänä noin kello 13.30 sivustolla nordpoolspot.con.

Mikäli kuluttajalla on tuntikulutuksen kertova etäluettava sähkömittari ja paikallinen sähkönmyyjä on kykenevä kertomaan tuntikulutuksen sähkön myyjälle, hinta on suoraan jokaisen tunnin hinta kerrottuna tuon tunnin kulutuksella. Tämän on tarkoitus olla standardi vuoden 2013 lopussa, mutta käytännössä se on hyvin harvinaista vielä nyt vuoden 2013 alkupuolella.

Käytössä on siis erilaisia tapoja arvioida kulutus. Lopullisen hinnan muodostukseen vaikuttaa se, kuinka usein mittari luetaan ja miten tämä mittarinluenta muutetaan tuntikulutukseksi.

Mittarin luenta voidaan tehdä perinteiseen tapaan hyvin harvoin esimerkiksi kerran vuodessa ja muuttaa se arvioiduksi kuukausikulutukseksi. Joillakin toimittajilla asiakkaita pyydetään tekemään itse mittarinluenta ja toimittamaan tieto sähköyhtiölle kuukausittain.

Kun kuukausikulutus on arvioitu, tunnittainen kulutus voidaan arvioida joko siten, että jokaisen tunnin kulutus on aina sama tai jokaisen tunnin kulutus voidaan arvioida viranomaisten hyväksymän normikulutusjakautuman perusteella.

Tässä joitakin pörssisähkön toimittajia. Tiedot on kerätty yleissähkösopimuksista (ei esim. yösähkö). Mittaustapa ja tasaus ovat käytössä silloin, kun kuluttajalla ei ole tuntimittausta.

Kuluttajan maksama sähkö koostuu kuukausimaksusta (sis. ALV), + sähkön kuukausittaisesta pörssihinnasta + pörssihinnan arvonlisäverosta 24% + toimitusmaksusta + tasauksen aiheuttamasta muutoksesta. Lisäksi tulevat sähkön toimittajalle maksettava siirtomaksu ja sähköverot.

Vattenfall Pörssisopimuksessa on aina toimitettava kuukausi-ilmoitus Vattenfallille. Pohjoista Voimaa Varmavirta Spot -tuotteen ehdoissa uhataan jopa sopimuksen irtisanomisella, ellei ilmoitusta tehdä – mutta tämä ilmoitus pitää tehdä omalle sähköntoimittajalle, ei sähkön myyjälle. Fortum tarkka -tuotteessa on vapaaehtoinen ilmoitusmahdollisuus. Muilla toimittajilla ei ole keinoa ilmoittaa sähkömittarin lukemaa, vaikka haluaisikin – mutta mittarinlukeman voi ilmeisesti aina vapaaehtoisesti tehdä omalle paikalliselle sähköntoimittajalleen. Kulutusarvio tehdään oletuksena vain vuosittaisen mittarinluennan perusteella.

Mittarinluennan vuosiarviosta voidaan mennä suoraan tuntiarvioihin tai kuukausiarvioihin.

Kun tasausta ei tehdä, kuukauden jokaisen tunnin kulutus oletetaan yhtä suureksi. Tällöin sähkön hinta on suoraan sähköpörssin laskema kuukauden keskihinta.(*) Vattenfall pörssisopimus, Polar Spot, Fortum tarkka ja Pörssikymppi ilmoittavat hinnakseen suoraan Nordpool-pörssin ilmoittaman kuukauden keskihinnan. Markkinasähkö, Varmavirta Spot ja kotiSPOT muuttavat arvion tunnittaiseksi viranomaisten vahvistamalla normisähkönkulutustaulukolla.

Kun käytön tasaus tehdään tunneittain, jokainen kuukauden tunnin kulutus arvioidaan erikseen ja tunnin pörssihinta painotetaan tuon tunnin tyyppikulutuksella. Tyyppikulutukset on määritellyt sähkömarkkinavirasto ja kertoimet löytyvät selityksineen sähkölamppu-blogin artikkeleista ja myös Android-sovelluksesta. Tunnittaisessa tasauksessa voi käydä niin, että kun sähkö on tunnin erityisen kallista, se myös painotetaan jopa nelinkertaisesti. Halpa tunti ei myöskään erityisesti tunnu kukkarossa, jos se otetaan huomioon vain puolikkaalla kertoimella.

Tyyppikulutus on erilainen sähkölämmittäjällä ja ei-sähkölämmittäjällä. Kaikki yli 10000 kWh vuodessa kuluttavat talot luokitellaan sähkölämmitystaloiksi.

Pääsääntönä tuntitasaus on hyvä niille, jotka kuluttavat yli 10000 kWh/vuosi mutta huono muille. Sähkölämmittäjä kuluttaa enemmän sähköä öisin, kun sähkö on halpaa. Esimerkiksi helmikuussa 2013 sähkön arvonlisäverollinen kuukausihinta korjattuna tuntikertoimilla oli sähkölämmittäjälle 4,85 c/kWh ja ei-sähkölämmittäjälle 4,95 c/kWh. Tuntikorjaamaton hinta oli 4,89 c/kWh. Se, oletko sähkölämmittäjä päättää paikallinen sähköntoimittajasi kerran vuodessa.

Seuraavassa taulukossa on arviot, paljonko vuoden sähköt maksavat näiltä toimittajilta.

Sähkön verolliseksi hinnaksi on oletettu 5 c/kWh. Taulukossa on laskettu tasausta käyttäville toimittajille prosentin vaikutus tasaukseen. 5000 kWh kuluttavalle tuo tasaus on nostava ja muilla laskeva.(***)

Vähän kuluttavalle Turun suunnasta tuleva Markkinasähkö on edullisin vaihtoehto. Oulun suunnan Varmavirta on epäilyttävien ehtojen lisäksi myös kallein. Ero on vuositasolla 29 euroa.

Paljon kuluttavalle kallein ja halvin ovat aina samat. Halvin on kaikissa tapauksissa Helsingin energian kotiSpot ja kallein Savon voiman Markkina Voima. Ero on 40 – 88 euroa kulutuksesta riippuen.

Taulukko on järjestyksessä, jossa on 25000 kWh vuodessa kuluttavan vaihtoehdot halvimmasta kalleimpaan.

Säästömahdollisuudet ovat 6-7 prosenttia vuotuisesta sähkön hinnasta (joka on noin puolet sähkön kuluttajahinnasta). Enemmän kuluttavalla ero on prosentuaalisesti pienempi, mutta absoluuttisesti enemmän.


Yksi pörssisähkösopimusten ongelma on se, että kuukausilasku voi olla joinakin kuukaisina hyvin suuri. Seuraavassa taulukossa on tyypillinen jakautuma sille, kuinka suuri osa vuosimaksusta on minkäkin kuukauden lasku. (lähde: aikasemmat Polar Spot -sopimuksen ehdot.)

Ja sitten vielä amerikkalaistyyppinen disclaimer: minulla ei ole mitään tekemistä minkään tässä mainitun sähköyhtiön kanssa paitsi, että oma sähkösopimukseni on Vattenfall Pörssisopimus Helen KotiSpot. En ota vastuuta tässä mainituista luvuista vaan jokaisen on tarkastettava ne suoraan sähköyhtiöltä. Prosentin hinnankorotus tasauksesta on tällä hetkellä satunnainen arvio eikä se perustu laskelmiin – toivon käyttäjien kommentteja omista sähkölaskuistaan.

(*) Sähköpörssi laskee kuukausihinnat Ruotsin ajassa, jolloin kuukauden alussa ja lopussa on yksi tunti, joka on väärässä kuukaudessa. Tämän vuoksi sähkön kuukauden keskihinta Suomessa voi olla muutaman tuhannesosan eri kuin sähköpörssin ilmoittama kuukausihinta. Monet sähköyhtiöt ilmoittavat käyttävänsä Nordpool-keskihintaa, mikä on tarkkaan ottaen väärin.

(**) Varmavirta Spotin esite on harhaanjohtava siinä, että esitteessä sanotaan selvästi, että laskutus tehdään ”Nord Poolin toteutuneen Suomen alueen kuukauden keskihinnan perusteella”, mutta  ehdoissa sanotaan selvästi päinvastoin eli ”kuukauden keskihinta saadaan painottamalla hinnat tunneittain asiakkaan virallisen tasekäyrän arvoilla”. Koska Nord Poolin Suomen keskihinta ei ole painotettu eikä pörssi sellaista laske, nuo lauseet ovat keskenään poissulkevia. Koska ehdot ovat pitävämmät, esitteessä pitäisi ehdottomasti lukea: ”tuntihinnan perusteella”.

(***) Minulla ei valitettavasti ole kunnon tilastoa hinnantasauksen vaikutuksista, mutta olen arvioinut sen laskevan sähkön hintaa prosentilla, kun kulutus on 10000 kWh/vuodessa tai yli, ja nostavan hintaa yhtä paljon, jos kulutus on alle 10000 kWh/vuosi. Oletamme sähkön verolliseksi hinnaksi 5 c/kWh (vuoden 2012 veroton keskihinta oli 3,7 c/kWh, mikä on verollisena 4,6 c/kWh), jolloin 1% sähkön hinnan korotus tai lasku tasauksen vuoksi arvonlisäveroineen on 0,05 c/kWh.