Energian häviämättömyyden laki

Fysiikassa vallitsee energian häviämättömyyden laki. Taloon tulee sisään täsmälleen sama määrä cheap mlb jerseys energiaa kuin talosta tulee uloskin.

Energiaa tulee taloon sisään

  • lämmityksestä,
  • sähkölaitteissa käytetystä sähköstä,
  • ihmisten ja eläinten cheap jerseys China tuottamasta lämmöstä,
  • ikkunoista sisään paistavasta auringosta
  • (ja johtumalla, jos ulkona on lämpimämpi kuin sisällä).

Ulos taas menee energiaa

  • seinien läpi siirtyvänä lämpönä,
  • ilmastoinnin ilman cheap jerseys mukana olevana lämpönä,
  • lämpimän käyttöveden mennessä viemäriin,
  • mitättömän vähän on valona, joka paistaa ikkunoista ulos.

Talossa käytetty sähkö muuntuu siis joksikin edellisistä. Sisään ja ulos menevän energian määrä on pitkällä tähtäimellä sama.

Mikäli talossa on edes kohtuulliset termostaatit, kaikki sähkölaitteiden kuluttama sähkö muuttuu wholesale jerseys lämmöksi, joka identtisesti vähentää lämmitysenergian tarvetta.

Erotukseksi pelkkään lämmitykseen käytetystä energiasta, laitteiden käyttämä wholesale nfl jerseys sähköenergia tekee yleensä jotain hyödyllistä ennen kuin muuttuu lämmöksi. Siksi sähkölaitteiden jerseys sähköenergia on useimmiten ympäristöystävällisempi tapa lämmittää taloja kuin pelkkään lämmitykseen käytetty energia.