Huhtikuun 2015 sähkön keskihintaennuste 3,0 c/kWh

Kun maaliskuun lopun ja huhtikuun ensimmäisen päivän yllättävän kallis hinta jätetään huomiotta, puhtaasti historiatietoihin perustuva keskihintaennuste huhtikuulle on 2,8 c/kWh. Kun huomioon otetaan maaliskuun lopun nousseet hinnat, ennuste nousee tasolle 3,0 c/kWh.

Nyt, kun tiedetään jo huhtikuun kahden ensimmäisen päivän hinnat, ennuste pysyy tasolla 3,0 c/kWh, vaikka se kalliin ensimmäisen päivän jälkeen olisi ollut enemmänkin.

Vuonna 2015 huhtikuussa on minimimäärä viikonloppupäiviä. Joinakin vuosina niitä on kaksi enemmän.

Huhtikuu on järjestelmällisesti ollut historiassa halvempi kuin maaliskuu. 2000-luvulla huhtikuun hinta on laskenut maaliskuusta kymmenenä vuonna ja noussut viitenä. Keskimäärin muutos on ollut -4,5%. Kahtena vuotena hinta on laskenut yli neljänneksen, yhtenä vuotena hinta on noussut yli neljänneksen. Tämän perusteella huhtikuuksi keskihinnan voisi olettaa olevan 2,8 c/kWh.

Neljän viimeisen vuoden keskihinta huhtikuussa on ollut 3,3 c/kWh. Vuodet 2011 ja 2013 olivat selkeästi nykytasoa kalliimpia, 5,3 ja 4,4 c/kWh. Tällä hetkellä nämä ovat jonkinlaisia pahimpia mahdollisia skenaarioita.

Vuosi 2015 on tähän mennessä ollut 0,6 c/kWh edullisempi kuin vuosien 2000 – 2014 keskiarvo tammi-maaliskuussa. Huhtikuiden keskiarvo 2000 – 2014 on ollut 3,5 c/kWh, joten huhtikuun 2015 hinnaksi voisi tällä tavalla odottaa 2,7 c/kWh.

Samalla tavalla ero vuoden 2011 – 2014 keskiarvoon on -0,3 c/kWh, joten ennuste olisi tuolla tavalla 2,8 c/kWh.

Kun ottaa huomioon tämän kaiken ja maaliskuun kohonneen hintatason (viiden viimeisen päivän arkihinnaksi muutettu keskihinta oli 3,3 c/kWh), huhtikuun 2015 keskihintaennuste on 3,0 c/kWh.