Sähkö- ja maakaasumarkkinoilla sopimisesta selvät rangaistukset: luonnolliselle henkilölle 100 000 euron rapsut

Päivän ilouutinen on se, että syyskuun alusta tulevat voimaan selvät lait, jotka selventävät sähkö- ja maakaasumarkkinoiden fiksaamisesta saatavia rangaistuksia.

Yksityksen henkilön seuraamismaksu voi olla 100 000 euroa. Yritys voi menettää 10% liikevaihdostaan.

Näinhän tilanne tietysti oli jo aikaisemminkin EU-säännösten (*) ja yleisten kilpailusäännösten vuoksi, mutta nyt on selvää, että Energiavirasto voi tuollaisen sakon määrätä ilman sen kummempia kommervenkkejä (kumileimasimena toimii markkinaoikeus).

[1] http://www.tem.fi/energia/tiedotteet_energia?89519_m=115706
[2] http://www.tekniikkatalous.fi/energia/energiakeplottelijoille+huutia++voivat+olla+jatkossa+100+000+euroa+koyhempia/a1002166
[3] http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140050

(*) Energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011 (REMIT-asetus) tuli voimaan 28 päivänä joulukuuta 2011 [3]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.